Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Marlena Nowicka - Mróz, Sępólno Krajeńskie 
uzasadnienie wyboru: Pani Marlena Nowicka - Mróz była jedyną kandydatką aplikującą na stanowisko. Analiza złożonych dokumentów potwierdziła spełnienie wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Wykazana podczas testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wiedza i umiejętności umożliwiają sprawne wdrożenie się i prawidłową realizację zadań na stanowisku podinspektora.


Wytworzył: Anita Kobus (21 lutego 2019)
Wprowadził: Anita Kobus (21 lutego 2019, 12:30:26)stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
termin składania dokumentów: 28 stycznia 2019  09:00
Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTORA.

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (1348kB) pdf

Druki do pobrania:
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (15kB) word
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (11kB) word
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (11kB) word
oświadczenie kandydata o niekaralności (11kB) word
oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (11kB) word
oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku (11kB) word

Termin składania dokumentów: 28 stycznia 2019 roku, godz. 9.00.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wpłynęła 1 oferta.
Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i została zakwalifikowana do dalszego etapu rekrutacji.

lista kandydatów spełniających wymagania formalne (342kB) pdf

Drugi etap naboru, czyli test i rozmowa kwalifikacyjna, zostanie przeprowadzony w m-cu lutym 2019 roku.

Informacja o wyniku naboru z dnia 21 lutego 2019 roku.
informacja o wyniku naboru (343kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anita Kobus (16 stycznia 2019)
Opublikował: Anita Kobus (16 stycznia 2019, 13:15:14)

Ostatnia zmiana: Anita Kobus (29 października 2019, 10:26:16)
Zmieniono: czas publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2129